درباره ما

درباره گروه صنعتی سیلوا تریلر

طراحی ، تولید و توزیع انواع تریلرهای کمپرسی به صورت دو محور و سه محور

گروه صنعتی سیلوا تریلر در ســال ۱۳۸۶ با تــوجه به نـیـاز رانــنــدگان گـــرامی در زمـینه ساخـت انواع تریلر های کمپرسی فـعالیت خــود را آغــاز نــــمــوده است ، از زمـــان تاســیس تا به هــنگام گامــهای بزرگی در عرصه سـاخــت تریلر های کمپرسی با اســتفاده از پرســـنـــل مـتخصص ، دستگاه هــای مجهز و امکانات فنی بـرداشته است . این شـرکت با تولـید مـحــصـولات رقابتی توانستـه است خود را به شـکل یـک شرکت قـابل اطــمـینــان در بــازار رقـــابت داخـلی حــفــظ نـمـــاید و تولــیـدات خــود را بـه بهترین نحـو گسترش دهد . در حال حاضـر این گروه صنعتی به طور تخصصی طراحی و ساخت انواع تریلر های کمپرسی از قبیل : تریلر ۳ محور ، تریلر ۲ محور و … در دســتــور کار خـود قرار داده است . امید اسـت با همکاری مسئـولین مــحترم و شــمــا هم مــیــهنان عــزیز بتوانیم در ســـالهای آتی گامهای بلندی در زمینه تولید تریلر های جــدید کمپرسی برداریم.

سیلوا تریلر